Honorare

 

Erstanamnese: 1.5-2 Stunden - € 120.00

 • Zungendiagnostik

 • Pulsdiagnostik

 •  Akupunkturbehandlung

 • Kräuterrezept bei Bedarf

 • Ernährungsberatung

 • Gua Sha Behandlung bei Bedarf

 • Behandlungsplan

 •  Informationsmaterial

 

Folgebehandlung: je nach Zeitaufwand € 40 - 70.00

 •  Zungen- und Pulsdiagnose

 •  Akupunkturbehandlung

 • Kräuterrezept bei Bedarf

 • Ernährungsberatung

 • Tuina

 • Gua Sha Behandlung bei Bedarf

© 2019 Dr. Katrin Kasischke.